image
image
image
Thông tin

SỨ MỆNH & TẦM NHÌN

Hỗ trợ công cuộc chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt bằng việc cung cấp các dịch vụ số thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả.

DBIZ mong muốn bằng việc áp dụng các công nghệ mới một cách sáng tạo, đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số trong xã hội qua đó giúp DBIZ phát triển bền vững.

Đội ngũ

Đội nhóm chuyên gia

Zingzian Zizu

President & CEO
qui trình

Quy trình xử lý công việc

image

Tiếp nhận & đánh giá

image

Lập kế hoạch

image

Thực hiện thi công

image

Bàn giao & bảo trì

GIÁ GÓI

Lựa chọn gói phù hợp

Silver

Gói cơ bản

https://keenitsolutions.com/products/wordpress/braintech/wp-content/uploads/2020/12/1-1.png
4.250.000đHàng tháng


Không giới hạn số lần hỗ trợ

(giới hạn 15 user)

Hỗ trợ IT trực tiếp: 10 Tickets/tháng

Số lượng địa điểm: 1 Địa điểm

Bảo trì bảo dưỡng: 1 lần/2 tháng

 • Tư vấn giải pháp và thiết bị
 • Tư vấn chính sách IT
 • Quản trị hệ thống email
 • Vận hành phần mềm nghiệp vụ
 • Vận hành & quản trị website
Gold

Gói doanh nghiệp

https://keenitsolutions.com/products/wordpress/braintech/wp-content/uploads/2020/12/0002.png
7.880.000đHàng tháng


Không giới hạn số lần hỗ trợ

(giới hạn 30 user)

Hỗ trợ IT trực tiếp: 20 Tickets/tháng

Số lượng địa điểm: 1 Địa điểm

Bảo trì bảo dưỡng: 1 lần/2 tháng

 • Tư vấn giải pháp và thiết bị
 • Tư vấn chính sách IT
 • Quản trị hệ thống email
 • Vận hành phần mềm nghiệp vụ
 • Vận hành & quản trị website
Silver

Gói tuỳ chỉnh

https://keenitsolutions.com/products/wordpress/braintech/wp-content/uploads/2020/12/1-1.png
Liện hệ


Không giới hạn số lần hỗ trợ

Liện hệ

Hỗ trợ IT trực tiếp: Liên hệ

Số lượng địa điểm: Liện hệ

Bảo trì bảo dưỡng: Liện hệ

 • Tư vấn giải pháp và thiết bị
 • Tư vấn chính sách IT
 • Quản trị hệ thống email
 • Vận hành phần mềm nghiệp vụ
 • Vận hành & quản trị website
Thông tin liên hệ

Gửi yêu cầu về cho chúng tôi

KẾT NỐI

Đăng ký liên hệ

  0288 8888 166