Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Chính sách Quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.

Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho khách hàng. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.

Sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho khách hàng, xử lý thanh toán, giải quyết tranh chấp và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tiết lộ thông tin cá nhân: Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho khách hàng hoặc để tuân thủ luật pháp. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba.

Bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách sử dụng các biện pháp an ninh vật lý và kỹ thuật số. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên được ủy quyền truy cập thông tin cá nhân và yêu cầu họ tuân thủ các quy định bảo mật.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

0288 8888 166