Hỗ trợ từ xa các lỗi liên quan đến phần mềm trên PC/Laptop/Mac thông qua Ultraview/AnyDesk.

Không giới hạn số lần hỗ trợ (SLA 10 phút trong giờ hành chính )

 

Qui trình xử lý:

1 Tiếp nhận sự cố từ khách hàng qua kênh chat ( website, zalo , sky , điện thoại,…)

2 Lập hồ sơ hiện trạng của khách hàng, sao lưu dữ liệu liên quan sự cố trước khi xử lý

3 Chuyển giao cho chuyên viên để xác định sự cố và kết nối với khách hàng

4 Chuyên viên giải quyết sự cố hoặc hướng dẫn khách hàng

5 Báo cáo kết quả và báo cáo xác nhận từ 2 phía

 

Mô tả Essential Standard Professional Premium VIP
Giới hạn Users (Máy trạm) 5-9 10-15 16-25 26-35 > 35
Giá bán theo gói 830.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000  Liên hệ
Giá bán theo Users 118.571 115.385 119.048 116.667
Giá  phát sinh thêm User (Máy trạm)
Hoặc phát sinh thêm máy chủ/đầu CCTV
 180.000 180.000 180.000 180.000
0288 8888 166