Bảng giá theo gói

Essential
https://itvanphong.com/wp-content/uploads/2023/04/Group-512521-2.png
830.000đHàng tháng


- Giới hạn : 5 - 9 users (Máy trạm)

- Giá bán theo users: 118.571đ

- Giá phát sinh thêm

(User, máy trạm, máy chủ): 180.000đ

 • Hỗ trợ IT Helpdesk từ xa
 • Hỗ trợ IT Helpdesk trực tiếp
 • Bảo trì bảo dưỡng
 • Tư vấn giải pháp , thiết bị
 • Quản trị & vận hành hệ thống CCTV
  (1 đầu thu)
 • Quản trị & vận hành hệ thống email
 • Quản trị hệ thống máy chủ
  (0 máy chủ)
Standard
https://itvanphong.com/wp-content/uploads/2023/04/Group-512521-3.png
1.500.000đHàng tháng


- Giới hạn : 10 - 15 users (Máy trạm)

- Giá bán theo users: 115.385đ

- Giá phát sinh thêm

(User, máy trạm, máy chủ): 180.000đ

 • Hỗ trợ IT Helpdesk từ xa
 • Hỗ trợ IT Helpdesk trực tiếp
 • Bảo trì bảo dưỡng
 • Tư vấn giải pháp , thiết bị
 • Quản trị & vận hành hệ thống CCTV
  (1 đầu thu)
 • Quản trị & vận hành hệ thống email
 • Quản trị hệ thống máy chủ
  (0 máy chủ)
Professional
https://itvanphong.com/wp-content/uploads/2023/04/gold.png
2.500.000đHàng tháng


- Giới hạn : 10 - 15 users (Máy trạm)

- Giá bán theo users: 119.048đ

- Giá phát sinh thêm

(User, máy trạm, máy chủ): 180.000đ

 • Hỗ trợ IT Helpdesk từ xa
 • Hỗ trợ IT Helpdesk trực tiếp
 • Bảo trì bảo dưỡng
 • Tư vấn giải pháp , thiết bị
 • Quản trị & vận hành hệ thống CCTV (1 đầu thu)
 • Quản trị & vận hành hệ thống email
 • Quản trị hệ thống máy chủ
  (1 máy chủ)
Premium
https://itvanphong.com/wp-content/uploads/2023/04/vip.png
3.500.000đHàng tháng


- Giới hạn : 26 - 35 users (Máy trạm)

- Giá bán theo users: 116.667đ

- Giá phát sinh thêm

(User, máy trạm, máy chủ): 180.000đ

 • Hỗ trợ IT Helpdesk từ xa
 • Hỗ trợ IT Helpdesk trực tiếp
 • Bảo trì bảo dưỡng
 • Tư vấn giải pháp , thiết bị
 • Quản trị & vận hành hệ thống CCTV
  (1 - 2 đầu thu)
 • Quản trị & vận hành hệ thống email
 • Quản trị hệ thống máy chủ
  (2 máy chủ)
VIP
https://itvanphong.com/wp-content/uploads/2023/04/legend.png
Liên hệHàng tháng


- Giới hạn : > 35 users (Máy trạm)

- Giá bán theo users: liên hệ

- Giá phát sinh thêm

(User, máy trạm, máy chủ): liên hệ

 • Hỗ trợ IT Helpdesk từ xa
 • Hỗ trợ IT Helpdesk trực tiếp
 • Bảo trì bảo dưỡng
 • Tư vấn giải pháp , thiết bị
 • Quản trị & vận hành hệ thống CCTV
  (liên hệ)
 • Quản trị & vận hành hệ thống email
 • Quản trị hệ thống máy chủ
  (liên hệ)
Thông tin

Liên hệ với chúng tôi

Email: info@dbiz.vn
Số điện thoại: 024 88888166
Địa chỉ: 166 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
KẾT NỐI

Đăng ký liên hệ

  Bảng giá chi tiết

  Công việc Mô tả Essential Standard Professional Premium VIP Tỷ trọng Đơn giá / 1 Users
  Giới hạn Users (Máy trạm) 5-9 10-15 16-25 26-35 > 35
  Giá bán theo gói 830.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000 Liên hệ
  Giá bán theo Users 118.571 115.385 119.048 116.667
  Giá phát sinh thêm User (Máy trạm)
  Hoặc phát sinh thêm máy chủ/đầu CCTV
  180.000 180.000 180.000 180.000
  Hỗ trợ IT Helpdesk từ xa Hỗ trợ từ xa các lỗi liên quan đến phần mềm trên PC/Laptop/Mac thông qua Ultraview/AnyDesk.
  Không giới hạn số lần hỗ trợ (SLA 10 phút trong giờ hành chính )
  30% 35.225
  Hỗ trợ IT Helpdesk trực tiếp Hỗ trợ trực tiếp các lỗi liên quan đến phần mềm/phần cứng/kết nối mạng/thiết lập máy in, máy photocopy, scan, máy chấm công, … Phạm vi thiết bị hỗ trợ :
  Xem chi tiết tại danh mục các công việc tại sheet: TaskList
  30% 35.225
  Địa điểm khách hàng Địa chỉ nhận hỗ trợ trực tiếp 1 1 1 1-2 Liên hệ
  Bảo trì bảo dưỡng Bảo trì , bảo dưỡng các thiết bị trong văn phòng Backup dữ liệu cho khách hàng Dự đoán các nguy cơ hỏng hóc thiết bị Tăng tuổi thọ , hiệu suất , tính ổn định của thiết bị
  Lịch bảo trì: 03 tháng /1 lầb
  1 1 1 1-2 Liên hệ
  Tư vấn giải pháp , thiết bị Tư vấn giải pháp kỹ thuật và mua sắm linh kiện, thiết bị văn phòng. 0%
  Quản trị & vận hành hệ thống CCTV Cấu hình & gỡ lỗi liên quan đến đầu thu & mắt Camera giám sát (Không bao gồm hay thế & lắp đặt thiết bị/linh kiện).
  Chi phí thay thế/lắp đặt sẽ được báo giá theo sự vụ
  01 đầu thu 01 đầu thu 01- 02 đầu thu 10% 11.742
  Quản trị & vận hành hệ thống email Quản trị & vận hành hệ thống email cho doanh nghiệp trên nền tàng Google, Microsoft Office 365, Zoho, và một số nền tảng cung cấp dịch vụ email dành cho doanh nghiệp khác.
  Hỗ trợ thiết lập các ứng dụng cloud email phổ biến cho doanh nghiệp.
  10% 11.742
  Quản trị hệ thống máy chủ Quản trị và vận hành hệ thống máy chủ chạy các phần mềm cơ bản: phần mêm kế toán, phần mềm CRM, Website …
  – Sao lưu dữ liệu máy chủ theo yêu cầu.
  – Theo dõi và giám sát máy chủ
  01 máy chủ 02 máy chủ Liên hệ 10% 11.742
  0288 8888 166